رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از April, 2006

همیشه یک نفربايد بپاخیزد

معلم پای تخته داد می زد
صورتش از خشم گلگون بود ...

و دستانش به زیر پوششی از گرد ...
پنهان بود ....

........ ولی آخر کلاسی ها
لواشک بین خود تقسیم می کردند ....
وان یک ... گوشه ای دیگر
< جوانان > را ورق می زد .......

برای آنکه بیخود ...های و هو
می کرد و ..... با آن شور بی پایان
تساوی های جبری را نشان می داد ......

با خطی خوانا به روی تخته ای کز
ظلمتی تاریک
غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت :
< یک با یک برابر هست ...>

از میان ِ جمع شاگردان یکی برخاست ،
همیشه یک نفربايد بپاخیزد
به آرامی سخن سر داد :

تساوی اشتباهی فاحش ومحض است ...

معلم
مات بر جا ماند .

و او پرسید :

اگر یک فرد انسان واحد یک بود ....
آیا باز ......... یک با یک برابر بود ؟

سکوت مدهشی بود و ... سوالی سخت .... !!
معلم خشمگین فریاد زد :
آری برابر بود .

و او با پوزخندی گفت :
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه زور و زر به دامن داشت
بالا بود ...
وانکه
قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت
پایین بود ... !؟؟


اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه صورت نقره گون ،
چون قرص مه می داشت
بالا بود ....
وان سیه چرده که می نالید
پایین بود ... !؟

اگر یک فرد انسان واحد یک بود .....
این تساوی …

من کسي را دوست مي دارم

من کسي را دوست مي دارم،
که او اصلا نمي داند!
عشق را مي داند،
تجربه هاي دنيا را در کف دست مهربانش دارد،
اما زيرکانه عاشق است!!

پهلو به عشق مي زند،
که رسوا نشود.

کاش توي آسمون،
همه ابرها دل تنگ بشند،
بارون بشند،
تا باسم يه عالمه سوغاتي همراش بياره!


رفتنتو يادم هست! اما! اومدنتو کي يادم مياره!

با تو وفا کردم! تا جان به تنم بود!
دشمن مي پرستم! تا هستم

عجب چيزيه اين فايرفاکس!

بابا عجب چیزیه این فايرفاکس.
يه برنامه بهش اضافه کردم، که آفلاين متنامو مي نويسم و بعد يا علي، ميفرستتش به بلاگم
حتما ببيندش


powered by performancing firefox

از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون

شنبه : از همون لحظه اي که وارد دانشکده شدم متوجه نگاه سنگينش شدم . هر کجا که ميرفتم اونو ميديدم يه بار که از جلوي هم دراومديم نزديک بود به هم بخوريم صداشو نازک کرد و گفت :"ببخشيد" من که ميدونم منظورش چي بود تازه ساعت 30/9 هم که داشتم بورد رو ميخوندم اومد و پشت سرم شروع به خوندن برد کرد، آره دقيقا ميدونم که منظورش چيه : اون ميخواد زن من بشه بچه ها ميگفتن اسمش مريمه ، از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون تصميم گرفتم باهاش ازدواج کنم.
يکشنبه : امروز ساعت 9 به دانشکده رفتم ، موقع رفتن تو سرويس يه خانومي پشت سرم نشسته بود و با رفيقش ميگفتن و ميخنديدين تازه موقع رفتن به من گفت : " ببخشيد آقا ميشه شيشه پنجرتونو ببنديد". من ميدونم که منظورش چي بود، اسمش رو ميدونستم اسمش نرگسه. مث روز روشن بود که با اين خنديدن ميخواد دل منو نرم کنه که بگيرمش ، راستيتش منم از اون بدم نمياد، از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون تصميم گرفتم با اونم ازدواج کنم.
دو شنبه : امروز به محض اينکه وارد دانشکده شدم سر کلاس رفتم . بعد از کلاس يکي از همکلاسيام ، مينا، جزوه منو ازم خواست . من که ميدونم منظورش چي ب…

حکايت

چنين گويد جمع‏كننده اين اراجيف، امير عنصرالمبايلى معلوم‏الحال،كابوس‏بن مزدبگير بن زيادى با فرزند خويش سيامك المسمى به سيا. بدان اى پسركه من پير شدم و ضعف قوا غالب. حاليه قوه باه از حيز انتفاع ساقط، و زهوار اين‏تخته بند عنقريب از چهار جهت در خواهد رفت، در رفتنى.
در رفتن زهوار من، گويند هر نوعى سخن من خود به چشم خويشتن ديدم كه تنبان مى‏رود حاليه دير گاهى است نشاط عهد شباب رفته و رخوت كهولت عارض گشته. بى‏نيرويى و بى‏توشى امانم بريده و رنگ متاليك عمر از رخساره‏ام پريده. نه ناى‏كتابت مانده و نى تاب فعاليت. اكنون چندين صباح است كه ديگر خسبيده عرعر همى كنم. فاعتبروا يا اولوا الافسار! پس اى پسر! پندهايم را به گوش دار و به هوش دار. من به زودى خواهم‏برفت و تو نيز فى‏آتية النزديك(!) براثر بخواهى آمد. پس: دم را به گاز دار و غنيمت شمار عمر كانان كه رفته‏اند خراب همين دمند بدان اى پسر كه سرشت مردمان اين زمانه چنان آمد كه به دو گونه عمربگذارند و طى معيشت كنند: يك عده از سر عده‏اى ديگر كلاه بردارند و زمانى‏نگذرد كه آن عده ديگر كلاه از سر اين عده بردارند. و تو بايد چنان زندگانى كنى كه‏سزاى تخمه بزرگ و شريف ماس…

من باغو پيدا مي‌كنم

به مناسبت بارون رحمت خدا، که امروز و چند روزه که ظاهران داره برامون سرو می کنه! عکس استفاده شده از اين سایته!! حتما حتمان حتمانننن ببينيدش! گلهاي لاله عباسي سبد سبد يه عباسي شبنم دونه الماسي طبق طبق يه عباسي با گل لاله عباسي گونه‌هامو رنگ مي‌كنم خيال نكن كه ترسيدم اينجور باهات جنگ مي‌كنم تاجي مي‌زارم رو موهام تاجي كه تو نمي‌شناسي از گل سرخ و قطره‌ي شبنم دونه الماسي قفس اگه ساختي برام كه باغو تو خواب نبينم روزو شبها بيان برن آفتاب و مهتاب نبينم چوبش پر از بوي گل من باغو پيدا مي‌كنم روزني از تو اين قفس رو به سحر وا مي‌كنم گلهاي ياس و مرواريد سبد سبد يه سناريب وي بهار نارنج مياد از تو اتاق پنجدري من با بهار ميام بيرون سبز مي‌شم و گل مي‌كنم خيال نكن كه تا ابد تو رو تحمل مي‌كنم

امروز که نوبت جواني من است

اولين تجربه! اولين پيروزي يا اولين شکست! اولين تلنگر و يا ..... اوليشه ميشه، يا آخريش! در مورد چي دارم حرف مي زنم؟ در مورد اولين تجربه! اولين تجربه تو چه زمينه اي؟ توي هر زمينه اي ولي مشخصا روابط و رفع نيازهاي آدم! شايد اين شعر، گوياترين شرح حال دل جوونا باشه! جوونايي که سعي مي کنن بيشتر عقلشون راهشون ببره تا احساساتشون! حامد. امروز که نوبت جواني من است
مي نوشم از آن که کامراني من است
عيبم نکنيد گرچه تلخ است خوش است
تلخ است از آن که زندگاني من است ---------------------------- شادي بطلب که حاصل عمر دمي است هر ذره ز خاک کيقبادي و جمي است احوال جهان و اصل اين عمر که هست خوابي و خيالي و فريبي و دمي است اين کهنه رباط را که عالم نام است آرامگه ابلق صبح و شام است بزمي است که وامانده صد جمشيد است گوريست که خوابگاه صد بهرام است آن قصر که بهرام درو جام گرفت آهو بچه کرد و رو به آرام رفت بهرام که گور مي گرفتي همه عمر ديدي که چگونه گور بهرام گرفت؟ هر ذره که بر روي زميني بوده است خورشيد رخي زهره جبيني بوده است گـرد از رخ آستين بـه آزرم افشان کـان هم رخ خوب نازنيني بـوده است امروز که نوبت جواني من است مي نوشم از آن که کامراني من…

مي گن دانش ذوق مياره!

مي گن دانش ذوق مياره!
حالا سئوال هست. چه دانشي و براي چه کسي؟
مثلا اينکه، برنامه اي که من باهاش کار مي کنم (PHP)، به عنوان برنامه برتر سال 2004 شناخته ميشه! منو شاد مي کنه! و حتي ياد گرفتن جزييات بيشتري از اين زبان و يا هر چيز ديگري که به فن من کمک کنه! اما اين اطلاع، شايد براي يک خانم خانه دار، اصلا موضوعيت و در نهايت ذوقي نداشته باشه!
خوب. ببينيد! اين اطلاع، خبر، دانش، افزودني مجاز و يا هر چيز ديگه اي که اسمشو ميشه گذاشت، روزانه از گوشمون شنيده، از چشمامون ديده و کلا از حواسمون دريافت ميشه.
شايد، يک نگاه، که از چشم ديده ميشه، پيغامي از مغز بر ما اعمال کنه که از DATA ي دريافتي شاد باش و يا ناراحت باش، و يا شايد بي تفاوت.
اما به سئوال من دقت کنيد. چه داده اي و براي چه کسي؟
شايد داده درست باشه، (VALID) اما براي من نباشه. (VERIFICATION)
و شايد بر عکس.
شايد ما به اون حد از آمادگي نرسيديم که اين دو رو، به درستي حلاجي کنيم، و در نتيجه شادي و ناراحتي هامون از دريافت و يا عدم دريافت اونها، به درستي در خودمون داشته باشيم. شده براي هممون که دريافت داده اي که در برهه اي از زمان، ما رو شاد مي کرده، در ز…

گول اين ايميلها رو نخوريد!

Dear YAHOO User,
Because of the sudden rush of people signing up to YAHOO,
it has come to our attention that we are vastly running out of resources.
So, within a month's time, anyone who does not receive this email with the exact subject heading, will be deleted off our server. Please forward this email so that we know you are still using this account....

site shahrdari hack shodeh!!!

چشم!

يه چشم هميشه بايد توش اشک باشه ، وگرنه ميسوزه .
يه دل هميشه بايد توش غم باشه ، وگرنه می شکنه .
يه کبوتر هميشه بايد عشق پرواز داشته باشه ، وگرنه اسير ميشه .
يه قناری بايد به خوش آوازيش ايمان داشته باشه وگرنه ساکت ميشه .
يه لب هميشه بايد توش خنده باشه وگرنه زود پير ميشه .
يه صورت هميشه بايد شاد باشه وگرنه به دل هيچ کس نمی چسبه .
يه دفتر نقاشی بايد خط خطی باشه وگرنه با کاغذ سفيد فرقی نداره .
يه جاده بايد انتها داشته باشه وگرنه مثل يه کلاف سردرگمه .
يه قلب پاک هميشه بايد به يه نفر ايمان داشته باشه وگرنه فاسد ميشه .
يه ديوار بايد به يه تير تکيه کنه وگرنه ميريزه .
يه چشم اشک آلود ، يه دل غم آلود ، يه کبوتر عاشق ، يه قناری خوش آواز ، يه لب خندون ، يه صورت شاد ، يه جاده با انتها ، يه دفتر نقاشی ، يه قلب پاک، يه ديوار استوار ، فقط يه جا معنی داره ، جائی که :
چشمای اشک آلودت رو من پاک کنم ، دل غم آلودت رو من شاد کنم ، جفت کبوتر عاشقی مثل من باشی ، شنونده آواز قشنگت من باشم ، لبای کوچيکت رو من خندون کنم ، نقاش دفتر خاطرات من باشم ، پاکی قلبت رو با سلامت عشقم معنی کنم ، و فقط از اينکه به من تکيه می کنی احسا…

جل الخالق

جل الخالق!! 1- من يه کاري کردم که توي اين بلاگ اسپات مي تونم فارسيو خوب ببينم. 921 - به نحوه قرار گرفتن اعداد دقت کنید. 92012 - شما هم می تونید! اول نیت کنید! بعد یه بدو بیراه به من بگید که انقدر لفتش می دم! 8 - خدا را شاکر باشید که به شما اينترنت داد! 32- حالا میگم! اما قبلش هم مسواک و هم احترام به پدر و مادر و همچنین ارائه بليط يادتون نره که نشانه شخصيته! ا. بعد از LOGIN به بلاگتون، از منوهاي بالاي صفحه، گزينه TEMPLATE رو منتخب باشید. ب. شدید! ج. آفرين! CTRL+F را با هم بزنيد. در پنجره اي که قلپي مياد رو صفحه، اين متنو وارد کرده و FIND NEXT را بزنيد.
<div class="post-body">
د. اگر يواش زده باشید پيدا نمي کنه ها! محکم بزنيد! طوري که کيبورد بشکنه!ه. حالا که پيداش کرد، اون متنو با اين متن جايگزين کنيد.
<div class="post-body" dir="rtl">
و. بعد از اين کار از پايين صفحه دکمه SAVE TEMPLATE CHANGES را اين بار به آرامي بزنيد. ز. PUBLISH و اين کار ها رو هم بکنيد. ح. حالا از متناي فارسي به راحتي بهره مند شید.

شعله بيدار

می خواهم و می خواستمت ، تا نفسم بود
می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود

عشق تو بسم بود ، که این شعله ی بیدار
روشنگر شب های بلند قفسم بود

آن بخت گریزنده دمی آمد و بگذشت
غم بود ، که پیوسته نفس در نفسم بود

دست من و آغوش تو ، هیهات ، که یک عمر
تنها نفسی با تو نشستن هوسم بود

بالله ، که بجز یاد تو ، گر هیچ کسم هست
حاشا ، که بجز عشق تو ، گر هیچ کسم بود

سیمای مسیحائی اندوه تو ، ای عشق
در غربت این مهلکه فریادرسم بود

لب بسته و پر سوخته ، از کوی تو رفتم
رفتم ، به خدا گر هوسم بود ، بسم بود

فریدون مشیری ، از کتاب " آه باران"

چه قدر شبيه خودت مي شوي وقتي

if u like this baby, i'll help u accesss much more - follow the link


نا مهرباني ها را با مهرباني پاسخ مي دهي .
به چهره هاي عبوس و اخمو لبخند هديه مي دهي .
فريادهاي حاکي از عصبانيت را با صداي بلند سکوت ، خاموش مي کني.
در تمام کارهايت فقط به خدا توکل مي کني .
بار همه زنديگيت را به خدا مي سپاري .
هر روز صبح تصميم مي گيري بهتر از ديروز زندگي کني .
به جاي ترسيدن از موانع ومشکلات ، با شور و شادي به راههايي فکر مي کني که تو را به موفقيت مي رسانند.
ايمان داري که خواستن ، توانستن است.
براي کمک به ديگران سر از پا نمي شناسي .
هميشه به خير و صلاح مردم کار مي کني .
اهداف بلند مدت و کوتاه مدت زنديگيت ، طعم معنوي دارند

che kar mishavad kard!!!

وقتی واقعیت ها , آدم را فریب بدهند چه کار می شود کرد ؟
روزگاریست که حقیقت هم لباسی از دروغ بر تن کرده است و راست راست توی خیابان راه می رود
عشق نشسته است کنار خیابان , کلاهی کشیده بر سر و دارد گدایی می کند و مرگ , در قالب دخترکی زیبا , گلهای رز زرد می فروشد
زندگی , در لباس افسر پلیس , برای ماشین های تمدن سوت می زند و شادی , در هیئت گنجشکی کوچک , توی سوراخی در
زیرشیروانی , از ترس گربه خشونت , قایم شده است و آدم ها , همان قورباغه های سرگردان مرداب تنهایی هستند که شاد از شکار مگس های عمرشان شب تا صبح غورغور می کنند

ajab!

هر وقت احساس کردي در اوج قدرتي به حباب فکر کندلبري آسان است , اما دلداري كار هر كسي نيستبه یک لبخند، بسیاری از درها به روی انسان گشاده خواهد شد

irani ha!

خانومه: ترانه رضوي! پروفايل دکتر! جزو کادر گوگل! مقاله اي در زمينه آنفولانزاي پرندگان اينجا! نه اينجا! ......... کرمه ديگه اينجا!! اثلان اي ن جا!!

بريم جام جهان نما - اونم با ياهو!

ياهو 2 تا راه گذاشته جلوي دستو پاي کاربراش، براي اينکه بفرستتشون جام جهاني!
1. توي سوال جواباي ياهو، سئوالات بيشتري جواب بديد و نمره بهترين بگيريد.
2. روزانه افراد بيشتري را به مسنجرتون اضافه کنيد.
خلاصه حراج زده به مالش!
بريد ببينيد حتماتن! اگر نرفتيد، ايشالله با هم فيفا 2006 با صداي عادل عزيز رو بازي ميکنيم!

از اين به بعد! اينطور بگيم!

اگر وبلاگتونو آپ نمي کنيد بگيد: سکوتم از رضايت نيست از گشاديه !‌!‌‌! وگرنه بقيه همينو ميگن! و يا در بهترين شرايط اينطور بگيد:
به هيچ وجه حس آپ کردن تا اطلاع ثانوی نيست!
و هيچ گونه حرکت محبت آميز از جمله: ماچ٬ بوس٬ قربونت برم و بدو آپ کن و چرا آپ نميکنی و هر چيزی تو اين مايه ها! منو دچار حس آپ کردن نميکنه!
حتی شما دوست عزيز!

joke!

- خب خیلی خوش اومدین. نگفتین آقازاده چیكاره هستن؟
- بله هه هه هه... ایشون بلاگر هستن.
- خیلی خوبه خیلی خوبه... اتفاقاً دختر مام همبرگر خیلی دوست داره.--------------------------------------------------------- ببخشین به نظرتون این آب ‌زیپویی كه به اسم آبمیوه به خورد ما دادین، جواب ثواب خون دادنمون بود؟
- ای وای! این كه شماره داره... لیوان ادرار آزمایشگامون دست شما چیكار می‌كنه؟

از گورخري پرسيدم

از گورخري پرسيدماز گورخري پرسيدم: ?تو سفيدي راه راه سياه داري، يا اينكه سياهي راه راه سفيد داري؟
گورخر به جاي جواب دادن پرسيد
تو خوبي فقط عادت‌هاي بد داري، يا بدي و چندتا عادت خوب داري؟
ساكتي بعضي وقت‌ها شلوغ مي‌كني، يا شيطوني و بعضي وقتها ساكت مي‌شي؟
ذاتا خوشحالي بعضي روزها ناراحتي، يا ذاتا افسرده‌اي و بعضي روزها خوشحالي؟
لباس‌هات تميزن فقط پيراهنت كثيفه، يا كثيفن و شلوارت تميزه؟
و گورخر پرسيد و پرسيد و پرسيد و پرسيد و پرسيد، و بعد رفت

نتيجه اخلاقي: ديگه هيچ وقت از گورخرها درباره راه‌راه‌هاشون چيزي نمي‌پرسم

eeee ke eeee alan goft, yani che!?

فقط آقایان بخوانند:
نکاتی که در زیر میخوانید نکاتی بسیار ساده و سطحی هستند که اثر بسیار زیادی در ایجاد صمیمیت بین زن و مرد و در نهایت ارامش روحی دارد. از شما خواننده گرامی خواهش میکنم که قبل از اینکه قضاوت کنید این متن را تا اخر بخوانید . اینها خلاصه نظرات یک پزشک روانشناس است که در یک سمینار علمی مطرح نمودند. و بنده خلاصه انرا به حضورتان تقدیم میکنم:

زنها را درک کنید تا صمیمیت زیاد شود.تنها حسی که این موجود آسمانی را هراسان میکند . عدم درک متقابل از سوی همسرش میباشد.همانقدر که مردان از عدم شایستگی میهراسند.زنان از اینکه احساسات و عواطفشان درک نشود بیمناکند.
اگر میخواهید مردی نمونه باشید باید بدانید که:
زنان باید درک شوند.نیازها و عواطف و حضور او را درک کنید.شما باید شادی و ناراحتی و سر زندگی و کسالت و همه حالات او را درک کنید .
زن با صحبت کردن آرام میشود.همین که شروع به تعریف کردن میکند انگار که مسایلش به بهترین صورت حل میشود.هرگز او را از تعریف کردن و صحبت کردن باز ندارید.
گوش کنید. فراوان و فراوان به حرفهایش گوش کنید. وانمود نکنید که دارید به حرف هایش گوش میکنید بلکه واقعا به حرفهای…

اللهم اسئولک الشوهر و الهمسر، جهت العر عر!

از اينجا بخونيد بيشتر واقعاً دلم خونه از دست اين بندگان ناخلف با اين دعا کردن هاشون؛
به اين يه نمونه دعا ازجيگری مجرد، زيبا، و 54 ساله به اسم زليخا توجّه کنيد

خدايا، شوهری خوشتيپ، مهربون، و خوش هيکل تو مايه های برد پيتت که 2 سال هم کوچيکتره به من عتا کن
کسی که موبايل نوکيا داشته باشه
بدونه چه جوری حرف بزنه! با اون زبون چرب و نرمش، جواب هر سوالی رو داشته باشه، مخصوصاً وقتی که ميپرسم "سايز باسنم چقدره
يه دکتری، وزيری، وکيلی باشه برا خودش
صندلی رو برام بکشه وقتی ميخوام جايی بشينم، يا در و برام باز کنه
و من رو به اندازه ابديت دوست داشته باشه

جواب خدا: جيگر به عکس خودت نگاه بنداز بعد از اين درخواست ها کن

some joke!

به معتاده ميگن تو بيژني ميگه نه بابا ژن دايم تركه ميوفته تو جزيره آدم خوارا،آدم خوارا ميگيرنش ريسشون ميگه پوسته اينارو ميكنيم باهاش قايق درست ميكنيم تركه يه چاقو ور ميداره ميذاره رو شيكمش ميگه جلو بياد قايقتونو سوراخ ميكنم به 10 دختر تو استخر ميگن راني هلو به 10 زن تو استخر ميگن كمپوت انجير به 10 پير زن تو استخر ميگن يه كاسه سيرابي محبوب ترين بازي هاي جهان: 1) دختر بازي 2)گشاد بازي 4) لاشي بازي 5)sms بازي تركه آرزو ميكنه باباي آرزو تركه رو .....