رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از November, 2014

باران عشق

و چه بسیار لحظه ها که موسیقی حال و هوای آدم را ابری می کند. ساده و سریع می بارد.
باران عشق ...
چند روزی است که در خودمان هستیم. می دانیم چه مرگمان است و نمی دانیم! آن قسمتِ نمی دانیمش از آنسوست که نمی دانیم با این دانسته یمان چه کنیم.

سخت است

از اینجا شنیدن خبر فوت و درگذشت فامیل و اقوام مهربون و دوست داشتنی خیلی سخته! سخت تر اونه که در عرض دو هفته دو تا باشه! و هر دو تا هم مادر بوده باشند.