۱۳۸۹ تیر ۵, شنبه

خوش

عصر روز شنبه ای است که تولد حضرت علی و روز پدر است در عرف.
من که اما هیچ شامل این عنوان نیستم جز وظیفه ی تبریک به پدرم و می ماند تا روزی همسر شوم و شاید روزی پدر.

ظهر تابستان گرمی است. پنجره جنوبی ساختمان هنوز آفتاب به داخل راه نمی دهد و نسیمی می آید.
این آلبوم دوست داشتنی یانی رو هم بعد از مدتها امروز دانلود کردم و گوش میدم.
در بک گراند مطالب گودر این موسیقی است که به من احساس آرامش می دهد.
حس قشنگی است که ایام را خوش می نمایاند.

۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

آیا

آیا باید برای افرادی که من گودر را به ایشان معرفی کردم و معتاد شدند خود را سرزنش کنم چرا؟!

۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه