رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2012

حالا

آنچه گذشت را نمی شود به این راحتی گفت و نوشت. چند ماهی نباشی و بالا پایین هم داشته باشی، نمی دانی کدام را اول بگویی. مریضی پدر و دعاهایی که برای بهبودش داشتمو دارم و بودن با یار زندگی و سفرهای خوب و عکس های خوب و ... ادامه امسال و ایام پیش رو زندگی جدیدم خواهند بود. کمی سردرگم و مشغول گذر ایامم و فکرم درگیر این است که کار و زندگی ام روتین شود و روی غلطکی بیفتد. و اوضاع اجتماع هم کم در دغدغه هایم نیست. زمانیکه به اقتصاد فردیت بر میگرده، فرهنگ روزانه ای باشه که می بینی و اذیت میشی، به سیاستی می رسی که به کثیف بودنش یقین داری و سایه اش رو روی اقتصاد و فرهنگ و جامعه می بینی.
حالا اینطور است که دوست دارم بیشتر در اینجا بنویسم. :-)