رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از November, 2011

ننه سرما

کم کم هوا سرد شده. یعنی یهو سرد نشد کم کم سردشد! دیروز توی مسیر برگشت به خونه، دیدمش که نگاهش به لباس گرمم یه معنای خاصی میده.  سریع پولیورم رو درآوردم و گفتم مال توهه از این به بعد. خیلی خوشحال شد. بهم گفت رفتم بازار بخرم خیلی گرون بود. مبارکش باشه.

تولدی دوباره

خوابی بودم که بیدار شدم یعنی مطمئنم که بیدار شدم کم کم بلند میشم و دل از گرمی دشک می کنم و شیرینی و تلخی خواب رو میذارم گذشت ایام آیا یادم بیاره یا نیاره!
امروز و فردا و بعدها روزهای خوب من هستند. نباید حیفشون کنم.