مهم

جهت رسیدن به موفقیت، میل شما به موفقیت باید بیشتر از ترس شما از شکست باشد!

نظرات

  1. گوشه یادداشت هام و هر جا مینوشتم مهم.......... این را هم هر بار مشقیدم تا یادم نره که انگیزه ام را از دست دادم و باس بدستش بیارم.farkhondeh

    پاسخحذف

ارسال یک نظر