آیا

آیا باید برای افرادی که من گودر را به ایشان معرفی کردم و معتاد شدند خود را سرزنش کنم چرا؟!

۱ نظر:

بای بای اندروید

خب همونطور که وعده داده شده بودم، به اپل روی آوردم و اندروید رو (حداقل برای مصرف روزانه گوشی) کنار گذاشتم. آیفون 8 پلاسی گرفته ام و از...