تولدی دوباره

خوابی بودم که بیدار شدم
یعنی مطمئنم که بیدار شدم
کم کم بلند میشم و دل از گرمی دشک می کنم و شیرینی و تلخی خواب رو میذارم گذشت ایام آیا یادم بیاره یا نیاره!

امروز و فردا و بعدها روزهای خوب من هستند. نباید حیفشون کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بای بای اندروید

خب همونطور که وعده داده شده بودم، به اپل روی آوردم و اندروید رو (حداقل برای مصرف روزانه گوشی) کنار گذاشتم. آیفون 8 پلاسی گرفته ام و از...