این هم از این

کل امروز رو توی اوبنتو سر کردم. یعنی از ویندوز کنده شدم. به همین راحتی :)

نظرات