به مرور

با كار با مرورگر جديد گوگل بسي خوشوقت شدم.
و اينكه روزه آنچنان بر من اثر گذاشته كه تشخيص اينكه درب CD فروش باز است يا نه براي من سخت است. و با كله وارد شيشه مي شوم. طفلي من!
كجايي ناهار هاي ماه رمضان! خداييش عملا تعطيلم!
خودمونيما! چندجا بگن بيا براي مصاحبه كار هم، آدم نمي دونه كدومش بره كدومش نره!‌خدا رو شكر! به نعمت هايي كه بهم داده و نداده!

نظرات