سرباز بگايي

به علت بد شانسي و از همه مهم تر، بي شعوري سرباز مربوطه، من امروز کارتم رو نتونستم بگيرم. ولي بقيه بچه ها گرفتند. فقط رسيدم کارهاي اوليه تسويه رو انجام بدم و امضاها موند براي فردا.
چون انگيزش از بين رفت ميگم. مي خواستم براي کارت گرفتنم يک پادکست درست کنم که فعلا اصلا انگيزش نيست. شايد فردا کارت رو گرفتم انگيزش اومد و يک روزي اينکار رو کردم.
قانون طلايي خدمت سربازي: تنها سرباز، براي سرباز بگايي مي شود، و نه کس ديگري!
بگايي: واژه اي است بسيار پيچيده و تخصصي از مصدر فاک. در گويش لرستاني ها به پوريدن و عنوان شنگولي اش، بپوران شنيده شده است.

نظرات