جور

واي!! خداييش بدجوري داره قلقليم ميده اين بدمصب!!
اين صالح علا هست و اللهم یسر و اعن گفتناش با اون صداي مخمليش!

نظرات

  1. آقا این مدل عکس و هی قالب عوض کردن که مبارکه و اسم دکتر گفتن و اینا فایده نداره ها! عکس دمااغ باید می‌ذاشتی از اول که نذاشتی!

    پاسخحذف

ارسال یک نظر