شلنگ تخته

ريدر جان قاط زدي؟ يا فيد كاربرات قاط زده؟؟؟‌يعني چي 10 تا مطلب چند ماه پيش ملت رو مياري الان ميذاري جلوي آدم؟ نمي دوني قضاي مونده اذيت مي كنه آدمو؟
اما تقصير اين نيستا!‌ دقت كردم اكثرشون مال پرشين بلاگن. فكر كنم دارن زير زيركي يك كارايي مي كنند كه ريده به ريدر خوندن ما! ريدر جان تو كارتو بكن. مشكل از تو نيست!

نظرات