چقدر!؟

همه چی آرومه؟
ما خوبیم؟
چقدر باید صبر کرد و انتظار کشید. و البته تلاش! چقدر؟!

بذاریم زیر پا اون چیزایی که به اسم ارزش کردن توی مخامون؟!
یا تظاهر کنیم و بازی کنیم.

واقعا که پیچیدست دنیا!
خیلی عجبیه. خیلی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بای بای اندروید

خب همونطور که وعده داده شده بودم، به اپل روی آوردم و اندروید رو (حداقل برای مصرف روزانه گوشی) کنار گذاشتم. آیفون 8 پلاسی گرفته ام و از...