سخن

در مورد کاندیداتوری سید ممد خاتمی جان صحبت آقا حامد قدووسی رو انتخاب می کنم.
پ.ن: این نوشته سید آبرام نبوی عزیز هم هست هان!

نظرات

ارسال یک نظر