اعمال درد

براي بعضي ها 3 روز طول مي كشه. براي برخي، 2 ماه. براي برخي 9 ماه. براي اون يكي 20 ماه. براي فردي يك عمر. بحث استقامت ما تحت رو ميگم.
مهدي را امروز بغل كردم در خانه. عينك شيكم را گرفتم. چسب بيني را تعويض كردم. اينبار كه چسب شل بشه خودم مي كنمش (از ريشه كندن) و 2 هفته ديگر ميروم نزد دكتر جونم.

نظرات