تيليط

يم سمبيمت سبيت نس بنس تيبننم سسيب مم اين :( بعد نتسينبذنمزطذرزس يسبنتزطر طنر اون
ستنيصنت شسي ديليت ديليت ديليت ديليت ديليت ديليت ديليت ؟!؟!؟!؟
///////////////////////////////////////////
چجوري ديليت كنيم؟ با اين يا با اون؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بای بای اندروید

خب همونطور که وعده داده شده بودم، به اپل روی آوردم و اندروید رو (حداقل برای مصرف روزانه گوشی) کنار گذاشتم. آیفون 8 پلاسی گرفته ام و از...