آزاد

امروز پيش عمو مجتبي و اميرحسين بودم، اين سايت رو از اميرحسين ديدم. جالبه! ريرا! كتاب خانه آزاد فارسي!

۱ نظر:

بای بای اندروید

خب همونطور که وعده داده شده بودم، به اپل روی آوردم و اندروید رو (حداقل برای مصرف روزانه گوشی) کنار گذاشتم. آیفون 8 پلاسی گرفته ام و از...