مديريت بيوريتميک

biorythmic management
مديريت بيوريتميک رو دنبال کنيد. چیز معرکه ايه! 1 2 3 4
اين چهارمي باحاله! صفحه اول سايتش بريد. نرم افزار داره که بعد از data entry بهتون ميگه که چه روزي in good spirit هستيد و به درد dating مي خوره! بابا نرم افزار! بابا عشق و حال! بابا تو ديگه کي هستي! ...

بي ربط: شورتتون رو برعکس نپوشيد!

نظرات