ننویسم؟

خوب البته که باید نوشت!
اینجا نشه یک جای دیگه، بالاخره که می نویسم. به اندازه ی این مدت در جایی دیگه با همسر می نویسم. یک جای دنج. خودمون بهش میگیم حیاط خلوت و خیلی هم دوستش داریم
اما خوب چیزهایی هم هست برای اینجا. خوب نیست همینطور بمونه و خاک بخوره.
دوره ی کاربامیل رو شروع کردم از این هفته و دید خوبی به اون دارم.  + + +
توصیه می شود اکیدان و موکدان!

نظرات