مشورت


با خودم حرف زدم و مشورت کردم. صدام رو هم ضبط کردم. خیلی جلسه ی خوبی بود که احتمالا باز هم تکرار میشه.
ایدش هم از ضبط متون انگلیسی که می خونم اومد.
پایان خبر

نظرات