استاد محبی

دوست دارم برم سر اون کلاسی که این درس رو می داد بهمون:
لال شوم، کور شوم، کر شوم
لیک محال است که من خر شوم 

نظرات