فکت

آنتونی رابینز: چه دیر می فهمیم که زندگی همان روزهایی بود که زود سپری شدنش را آرزو می کردیم‎
پ.ن. قرار نیست برم دانمارک یا جای دیگه. دروغ سیزده بوده!

نظرات