"
به سلامتی اون کسایی که میدونن دوسشون داریم ، ولی محل سگ نمیزارن...
"

نظرات