سخت

کاری که اخیرا اتفاق افتاد در دفترچه شماره 3 آزمون ارشد، داره در اکسل منتقل میشه.
خیلی تامل برانگیزه. متاسفانه!
+ حد فاصل سال های 78 - 88

نظرات