نوستول

مرور سی دی های خاک گرفته (خش دار) موسیقی هایی رو میاره تو ذهنم که باهاش چه شبهایی رو سر نکردم!!!

نظرات