مي باشيم

همگي جملگي آدميزادي مي باشيم درگير خواسته هاي خودمان!
هركس | اون | پديده | اختيار | نيرو | روابط | متروك | تنها | مخدوش | فردگرايي

+ اين ها ( | ) پايپ نيستند هان

۱ نظر:

بای بای اندروید

خب همونطور که وعده داده شده بودم، به اپل روی آوردم و اندروید رو (حداقل برای مصرف روزانه گوشی) کنار گذاشتم. آیفون 8 پلاسی گرفته ام و از...