اين تصميم

خوب اعتراف مي كنم - يعني بايد بكنم - كه از اين تصميم، علي رغم فنداسيون خوب اوليه، استفاده نكردم متاسفانه. از اين رو مجددا با خودم در اين مطلب بيعت مي كنم.

نظرات

  1. من درست نفهمیدم در اون تصمیم قرار بود چی کار کنین؟

    پاسخحذف

ارسال یک نظر