خبر تلخ

حقیقتا خبر تلخیه!! خدا اون روز رو نیاره!
نه جک! تو این کار رو نمی کنی!

۱ نظر:

بای بای اندروید

خب همونطور که وعده داده شده بودم، به اپل روی آوردم و اندروید رو (حداقل برای مصرف روزانه گوشی) کنار گذاشتم. آیفون 8 پلاسی گرفته ام و از...