چه!

بخشيدي كه بخشيدي. به كسي چه!
پ.ن. چند خطي نوشتم و پاك كردم تا آخرش شد اين!
پ.ن.باز. از این بخشش، حس خوبی دارم. احساس بزرگی می کنم. 

نظرات

  1. چقدر این بخشش باید دلنشین باشد. حیف که گاهی سخت میشود. حتا گفتن جمله ای که به ظاهر به سادگی گفته اید

    پاسخحذف

ارسال یک نظر