تناقوص

توي شطرنج همه چيز، اون طوري كه ما فكر مي كنيم پيش نميره. توجه كنيد:
knight, not horse.
bishop, not elephant.

پ.ن: توي گزارش ژيمناستيك، عاشق قسمت پرش خركش هستم.

نظرات