شخم زدم

اين سايت رو بعد از كلي شخم زدن پيدا كردم. به درد كسايي ميخوره كه مي خوان adsl بگيرند و اسمش هست جستجوگر ارتباط اينترنت

نظرات