اعتماد به نفس

به قول يكي از سربازاي خدمت: آدم با 200 تومن پول و دو تا واجبي، چه اعتماد به نفسي كه بدست نمياره!

نظرات