به خود بيا

اينقدر نوشتني هست كه آدم نمي نويسه.
اين عنوان بيشتر به من مي آيد: و اينك اين من سانسور شده.

خلاصه آمده ام تا به محمد نقلي عزيز، تسليت بگم و من رو در غم از دست دادن پدر عزيزش شريك بدونه. مرحوم سيروس نقلي هم رفت. خدا بيامرزتش. هر چه از متانت و صبر اين خانواده بگم كمه. اميدوارم خدا باز صبر جميلي بهشون بده. شيون دخترش هنوز توي گوشمه.
نميشه در بهشت زهرا بري و به خودت نياي!! نميشه!!

نظرات

  1. می‌خوای بگم آقامون سانی بفروشه امتیاز این اسمشو؟

    پاسخحذف

ارسال یک نظر