تو فکر

تو فکر کارایی که کردی نباش, به فکر کارایی باش که نکردی! همینه که اذیتم می کنه :(

نظرات