اين خانومه

اين خانومه، که در افزونه هاي جديد بلاگر پيداش کردم (بماند چطوري؟!؟!!؟ D:) دختر بدي نيست. بستگي داره چي ازش بخواي. اونوقت بد ميشه. شيطونيه ها!! يک کم +18 ازش خواسته داشته باشيد، اونوقت چشماتونو ببنديد و کسي هم دور و برتون نباشه! ها ها!!
نظرات