ريكاور

واي كه چقدر از اين كلاس زبانه خوشم مياد.
داره يادم مياد كه قبلا چه چيزايي رو دوست مي داشتم.
ريكاور مي شويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.

نظرات

ارسال یک نظر