لزوما

شايد فکر مي کني که همه چي خوب پيش ميره. اصلا چيزي پيش نميره.
فعلا اونجام. تا ببينم بعدا کجا ميرم.
شنبه برم دنبال کارتم و نمي دونم عر بزنم از شادي يا عر گريه کنم از شادي!؟
اين موسيقي، بسوي آفتاب! داره با من زنا مي کنه بد مصب! عجب موزيکيه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بای بای اندروید

خب همونطور که وعده داده شده بودم، به اپل روی آوردم و اندروید رو (حداقل برای مصرف روزانه گوشی) کنار گذاشتم. آیفون 8 پلاسی گرفته ام و از...