تازه و فراموشي و خيلي کارها

مثل يک ميوه هميشه تازم!! آهنگ قشنگيه اين خوشمزه تر از کرانچي!!
امروز ثبت شد در کلاس آيلتس اسمم.
چه بايد کرد؟ تلاش! فراموش! خيلي کارها بايد کرد.

نظرات