مادربزرگ - اميد به خدا


اين بنده خدا، پيرترين وبلاگ نويس استراليايي فوت كرده. بنده خدا. چه دوست داشتنيه. مادربزرگ وبلاگ نويسها بوده حتما.
بعد هم فردا ميريم سفر، اميد به خدا. يك شمال 4 نفره اي با خاله و مهدي و ميثم ميريم. سفر لازم بودم و هستم خداييش.
جمعه هم كار موهوممممي دارم تهرون كه تا اون موقع بر مي گرديم، اميد به خدا.
هواي تهرون، فقط يك درجه از بندر عباس كمتره. كلا هوا پسه!

نظرات