بزن بريم از تهرون

در راستاي رفع خستگي، به حول و قوي الهي فردا براي 4 و 5 شنبه مرخصي گرفته و راهي شمال مي شويم. به همراه عمو و داداشيم!

اينا رو شنيديد:
پس به جاي واژه‌ي زشت و نامأنوس اينترنت، معادل فارسي آن ، فيلترنت را به كار ببريد‌!
پنج فحش عمده ترك ها : از جلوي چشمام خفه شو!! 2- فكر كردي فقط خودت خري؟!-3- صداتو واسه من داد نزن!! 4- كسي با تو زر نزد!! 5- وقتي با من صحبت مي كني دهنتو ببند

نظرات