برنامه نريزي

بسيار كار جالبي كردند اين دوستان. در وبلاگ گروهي برنامه هاي ما كه مخصوص خانم هاست.
دمشون گرم. برنامه ريزي. برنامه ريزي. برنامه ريزي. برنامه ريزي. برنامه ريزي. برنامه ريزي.
زيباست.
راستش من وقتي اسامي نويسنده ها رو مي بينم، مي بينم چقدر اسم دختر وجود داره. نمي دونم آقايون هم از اين كارا كردند يا نع؟ بله؟ بله بله! ‌اينقدر بيكار نيستند كه از اينكارا بكنند؟ خواهش دارم. اين كار نشانه بيكاري نيست. كار، كار قشنگيه انصافا. داشتن هدف و نوشتنش. معركه مي باشد.

نظرات