نمي دانيد

مي دانيد!؟ شالگردن من را در اين سرما، صبح، هنگام ورود به پادگان گرفتند! علتش را نمي دانم. نمي دانم؟ چرا مي دانم. اجباريست و مديريت هردمبيل! فردي با 4 متر چفيه و شال مشکي را گير ندادند و من را از گردن لخت کردند. آخه عمه ننه ها هوا سرد است! سرماي هوا و سفيدي برف کورتان کرده است؟؟؟ باشه من چفيه مي ندازم اما خودم مي دونم توي دلم چي ميگم و خدا!

آهنگ تیتراژ کارتون ها و سریال های به یادماندنی دوران کودکیمان

نظرات