بي پدر


- نمي دونم چرا مي خوام ماشين پرادو رو صدا کنم دهنم مي چرخه ميگم: بي پدر! :))
- اينم دکتر گوشزدي
اين عکس آشنا رو مي بينيد. بي پدر رو سرچ کردم برام آورده گوگولي جان! :)
بدون شرح

فکرش را بکون که گفتند اورکت رو از 15 آذر به بعد بايد بپوشي!! يعني اونا ساعت 5 صبح، سردشون نميشه تا اون موقع؟ سربازي يعني اين! مي سازنت يا مي سوزوننت نمي دونم!

نظرات

  1. شما اصــــلن نمی‌خواد به فکرِ قلبِ ما باشی ها با عکس‌های این گوگولی بی‌پدراتون!

    پاسخحذف
  2. گوگوله ديگه
    من خودم دلم کار مي کنه
    دوست دارم اين دخترو! :)

    پاسخحذف

ارسال یک نظر