۱۳۹۳ آذر ۹, یکشنبه

باران عشق

و چه بسیار لحظه ها که موسیقی حال و هوای آدم را ابری می کند.
ساده و سریع می بارد.


چند روزی است که در خودمان هستیم. می دانیم چه مرگمان است و نمی دانیم! آن قسمتِ نمی دانیمش از آنسوست که نمی دانیم با این دانسته یمان چه کنیم.

۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

سخت است

از اینجا شنیدن خبر فوت و درگذشت فامیل و اقوام مهربون و دوست داشتنی خیلی سخته!
سخت تر اونه که در عرض دو هفته دو تا باشه!
و هر دو تا هم مادر بوده باشند.


سینا بطحایی

آمده است که موسیقی ذهن  و زبان آدمی را باز می کند. حکایت یک موسیقی تلگرامی یا شاید واتسپی است که ما را با این بشر ایرانی آشنا کرده است. یک ه...