۱۳۸۴ اسفند ۲۱, یکشنبه

kheyly motasefam!

خيلي متاسفم!
خيلي متاسفم! از اينکه ...
خيلي متاسفم! از اينکه ... به دنيا اومدم
خيلي متاسفم! از اينکه ... پسرم
خيلي متاسفم! از اينکه ... دختر نيستم
خيلي متاسفم! از اينکه ... آدمم
خيلي متاسفم! از اينکه ... حس مي کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... مي خوام زندگي کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... شعور دارم
خيلي متاسفم! از اينکه ... مي فهمم
خيلي متاسفم! از اينکه ... مي بينم
خيلي متاسفم! از اينکه ... مي شنوم
خيلي متاسفم! از اينکه ... آرزو مي کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... اميد دارم
خيلي متاسفم! از اينکه ... جوونم
خيلي متاسفم! از اينکه ... برنامه دارم
خيلي متاسفم! از اينکه ... دلم مي خواد درس بخونم
خيلي متاسفم! از اينکه ... دلم مي خواد ازدواج کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... اميد دارم
خيلي متاسفم! از اينکه ... به پول فکر مي کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... دلم مي خواد کار کنم
و ....

ما خوش حاليم که ... نظام اسلامي داريم!
ما خوش حاليم که ... جامعه جوان داريم!
ما خوش حاليم که ... اسلام ناب پياده مي شود!
ما خوش حاليم که ... فقر در جامعه ما جايي ندارد!
ما خوش حاليم که ... به فکر درد مردم هستيم!
ما خوش حاليم که ... آزادي بيان داريم!ما خوش حاليم که ... اينترنت را فيلتر کرديم تا کسي به بيراه نرود!!
ما خوش حاليم که ... با مفاسد از هر نوع مبارزه مي شود!
ما خوش حاليم که ... از رده هاي يک مملکت تا پايين پاسخگو هستند!
ما خوش حاليم که ... تمام مسئولين، طرز زندگيیشان طوري است که همه را مي فهمند؟!!؟
ما خوش حاليم که ... صدا و سيما و مطبوعات کاملا فرهنگ سازي داريم!پ
و ....

حالا!!من متاسف باشم براي شما که خوش حاليد!؟ يا شما خوش حاليد از اينکه من متاسفم؟ يا اگر امکان داره بياييد احساساتمونو با هم جابجه جا کنيم ....

قول مي دم اگر اجازه بدید من خوش حال باشم! اونوقت خودتون متاسف مي شید!! چرا؟؟ چون شما از اينکه يک عده جوون متاسف باشند خوش حاليد! شما در کما هستيد!! بعضي فيلمها، صحبت ها، اخبار، مقالات، عکس ها و ... براي گوش ناشنواي شماست! براي چشم نابيناي شماست! براي ....

سینا بطحایی

آمده است که موسیقی ذهن  و زبان آدمی را باز می کند. حکایت یک موسیقی تلگرامی یا شاید واتسپی است که ما را با این بشر ایرانی آشنا کرده است. یک ه...