۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

ننه سرما

کم کم هوا سرد شده. یعنی یهو سرد نشد کم کم سردشد!
دیروز توی مسیر برگشت به خونه، دیدمش که نگاهش به لباس گرمم یه معنای خاصی میده. 
سریع پولیورم رو درآوردم و گفتم مال توهه از این به بعد.
خیلی خوشحال شد. بهم گفت رفتم بازار بخرم خیلی گرون بود.
مبارکش باشه.

۱۳۹۰ آبان ۲۶, پنجشنبه

تولدی دوباره

خوابی بودم که بیدار شدم
یعنی مطمئنم که بیدار شدم
کم کم بلند میشم و دل از گرمی دشک می کنم و شیرینی و تلخی خواب رو میذارم گذشت ایام آیا یادم بیاره یا نیاره!

امروز و فردا و بعدها روزهای خوب من هستند. نباید حیفشون کنم.

داستانی عجیب

  داستان عجیبی است. در ۶ ماهه گذشته نزدیک ۶ لپتاپ ارزون و گرون رو خریداری کرده و همه رو به دلیلی پس دادم. نهایت سواستفاده از سیستم پس دادن ک...